Římskokatolická farnost Adamov, která se do Noci kostelů zapojuje od jejího počátku, opět v pátek 9. června 2024 otevírá kostel svaté Barbory. V rámci Noci kostelů nabídne pestrý program:

16:00 - 22:00 Otevřené dveře kostela
V tuto dobu si můžete přijít prohlédnout kostel a Světelský oltář.
16:00 - 17:00 Mše svatá
Bohoslužba s biblickým čtením a připomínkou
oběti Ježíše Krista.
17:30 - 18:00 Vystoupení hudebního oboru ZUŠ Adamov
Koncert žáků a učitelů hudebního oboru ZUŠ Adamov.
17:30 - 20:00 Doprovodný program pro děti v okolí kostela
Stanoviště s různými úkoly pro děti, které připravují:
Skaut ABS (středisko Lesní moudrost Brno)
a výtvarný obor Základní umělecké školy Adamov.
(Součástí bude i výstava výtvarných prací.)
18:30 - 19:00 Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Adamov
Koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Adamov.
19:00 - 19:05 Dvořák 120
Jako připomínka skladatele Antonína Dvořáka, od jehož úmrtí letos uplynulo 120 let, zazní napříč naší republikou Symfonie č. 9 e-moll, op. 95 s podtitulem „Z Nového světa“.
20:00 - 20:30 Komentovaná prohlídka Světelského oltáře
Průvodce posluchače seznámí s historií, významem
i kompozicí ze dřeva vyřezávaného Světelského oltáře – Národní kulturní památky.
20:30 - 21:30 Varhanní hudba
Návštěvu kostela zpestří různé varhanní skladby, místy doplněné houslemi.
21:30 - 22:00 Ticho jako v kostele
Čas pro úplné ticho, jaké můžete zažít jen v kostele.