Pravidelné aktivity

Pravidelné aktivity

Bohoslužby

Pravidelný pořad konání mší svatých v kostele svaté Barbory v Adamově:

Den Jaro-Podzim Zima
Neděle 8:00 8:00
Úterý 17:30 17:00 (na faře)
Čtvrtek 17:30 17:00 (na faře)
V pracovních dnech může docházet ke změnám dne a času konání (např. první pátky a dětské mše svaté). Vizte samostatnou stránku pořad bohoslužeb nebo kalendář událostí.
Během bohoslužeb se prohlídky Světelského oltáře nekonají. Děkujeme za pochopení

Náboženská výuka pro školní děti

Výuka náboženství pro děti ze Základní školy v Adamově se koná ve školním roce vždy v pondělí v 17:15 v učebně na MKS.

Chrámový sbor kostela sv. Barbory

Rádi přijmeme posilu do našeho chrámového sboru s více než staletou tradicí. Zkoušky jsou na faře vždy ve čtvrtek v 18:00 (popř. po skončení mše svaté).

Katecheze Dobrého pastýře

Skupinka dětí ve věku od 3 do 6 let se schází v átriu (přestavěné farní garáži) v pondělí od 16:15 hodin.

Na Katechezi Dobrého Pastýře si děti pod vedením katechetky osvojují základy křesťanské víry (mše svatá, liturgická období, biblické texty atp.), a to za pomoci Montessori pedagogiky.

Modlitby matek

Zveme maminky současné i budoucí na společnou modlitbu za naše rodiny i celou farnost jednou týdně (dle domluvy). S sebou můžete vzít i své děti.

Živý růženec

Ve farnosti se celý rok modlíme tzv. živý růženec, kdy se jednotliví členové modlitební skupiny modlí jedno ze 20 tajemství růžence. Po jednom měsíci pak mají členové přiděleno další tajemství v pořadí. Tím se postupně za 20 měsíců každý člen pomodlí všechna tajemství růžence. V případě zájmu o zapojení do této modlitby se ozvěte na kontakt níže.

Skauti

Na faře se scházejí adamovské družiny Skautů, Vlčat a Světlušek z brněnského skautského střediska Lesní Moudrost organizace SKAUT - český skauting ABS.

Zásvětná pouť farnosti

Adamovská farnost koná tradičně 3 zásvětné poutě na okolní poutní místa. Jde o tradici předanou našimi předky, kteří na tuto pouť chodili pěšky a přinášeli Bohu své každodenní radosti i starosti. Na pouti pak prosili Bohorodičku Pannu Marii o přímluvu. Při mši svaté si pak vyprosili Boží požehnání pro sebe i své rodiny. Zásvětné poutě se plánují následovně:

  • sobota před slavností Seslání Ducha Svatého (obvykle v květnu) - pouť do Křtin
  • neděle nejblíže k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) - pouť do Sloupu
  • sobota nejblíže k svátku Narození Panny Marie (8. září) - pouť na Vranov

Hodová mše svatá ke svaté Barboře

V adamovském kostele, který je zasvěcen svaté Barboře, slavíme hodovou mši svatou s poděkováním za úrodu v neděli nejblíže svátku sv. Barbory (4.12.).

Noc kostelů

Kostel svaté Barbory v Adamově je možné navštívit také během tradiční Noci kostelů. Ta se obvykle koná v pátek na konci května nebo začátku června. Během této akce je možnost vyslechnout od našich průvodců komentář o Světelském oltáři, dále bývá nabídka kulturního programu a v okolí kostela program pro děti.

Farní den

Obvykle v sobotu na konci listopadu či začátkem prosince se v prostorách Městského kulturního střediska koná společné setkání adamovských farníků. Na programu bývají dílničky pro děti, společný oběd a kulturní nebo diskusní pořad.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie pod Světelským oltářem

Nová tradice letní slavnosti, která zahrnuje bohoslužbu u Světelského oltáře a následné vystoupení slováckého souboru Šafrán Brno. Obvykle jde o neděli nejblíže slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) a bohoslužba se koná v odpoledních hodinách.

Velkopáteční křížová cesta

Na Velký pátek dopoledne se tradičně schází rodiny ve farnosti na modlitbu křížové cesty, během které putují z konce ulice Neumannovy na Nový hřbitov a cestou prožívají jednotlivá zastavení Ježíšovy cesty s křížem na Kalvárii.

Další informace

Pokud máte dotazy ohledně společných aktivit ve farnosti, můžete napsat na e-mail: [email protected]

Průběžné informace ze života farnosti můžete získat také na facebookové stránce farnosti a na stránkách města Adamova.