Finanční podpora

Finanční podpora

2023

Akce Noci kostelů byla v roce 2023 spolufinancována s využitím příspěvku poskytnutého Jihomoravským krajem v rámci programu Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2023.

Ozvučení kostela s národní kulturní památkou „Světelský oltář“ byla v roce 2023 spolufinancována s využitím příspěvku poskytnutého Jihomoravským krajem.

Oprava hlavního schodiště a dvou bočních schodišť do kostela sv. Barbory v Adamově byla v roce 2022 a 2023 spolufinancována s využitím příspěvku poskytnutého Jihomoravským krajem.

2022

Rozšíření a opravy prostor pro činnost dětí a mládeže v Adamově byla v roce 2022 spolufinancována s využitím příspěvku poskytnutého Jihomoravským krajem.

Oprava stupňů před vstupem do kostela sv. Barbory v Adamově byla v roce 2022 spolufinancována s využitím příspěvku poskytnutého Jihomoravským krajem.

2021

Projekt Stavební opravy prostor pro činnost dětí a mládeže v Adamově byl v roce 2021 spolufinancován s využitím příspěvku poskytnutého z dotace Jihomoravského kraje z programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže.

Výměna přenosového zařízení alarmu byla v roce 2021 spolufinancována s využitím příspěvku poskytnutého z dotace Jihomoravského kraje.

2016 - 2018

V roce 2018 podpořil Jihomoravský kraj konání akce Noc kostelů dotací ve výši 20 000 Kč.

V roce 2016 podpořil Jihomoravský kraj obnovu turistického zázemí na faře v Adamově dotací ve výši 180 000 Kč.

 


Město Adamov

Akci Noc kostelů 2017 podpořilo Město Adamov částkou 6 000 Kč.