Fond PULS

Fond PULS

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů.

Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity.

Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.

(Převzato z webu donator.cz)

Aktuální stav sbírky za letošní rok:

Fond PULSy